پیشنهاد «ترزا می» برای برگزاری همه‌پرسی جدید درباره برگزیت

ترزا می‌نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه از برگزاری همه پرسی جدید در این کشور در خصوص برگزیت خبر داد.

نخست وزیر انگلیس که در صحن مجلس عوم این کشور در این خصوص صحبت می‌کرد، گفت که فردا در معرفی طرح‌های برگزیتی جدید خود پیشنهاد نوینی را مطرح می‌کند که نمایندگان آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهند کرد.

رسانه مذکور، پیشنهاد وی را ناظر به همه پرسی جدیدی درباره برگزیت اعلام کرده است.

به گزارش گاردین، پیشنهاد همه پرسی جدید پیرامون برگزیت با مخالف هم حزبی‌های وی مواجه شد به نحوی که محاظه کاران موسوم به «توری» شروع به تَرک صحن پارلمان کرده و اعتراض خود را به این روش به وی نشان دادند.