برگزاری ضیافت افطاری در کنگره آمریکا

سه تن از نمایدگان مسلمان آمریکا روز گذشته-دوشنبه- میزبان ضیافت افطاری در کنگره این کشور بودند.

این اولین بار است که کنگره میزبانی از ضیافت افطاری را برعهده دارد.

«ایلهان عمر» نماینده دموکرات که طی ماه‌های اخیر به شدت از سوی دولت و جمهوری‌خواهان آمریکایی تحت فشار قرار داشته، یکی از میزبان‌های افطاری روز گذشته بود.

«نانسی پلوسی» رییس مجلس نمایندگان یکی از مدعوین این مراسم بود که به دلایل شخصی نتوانست شرکت کند.