مراسم طلاق این زن با یک روح

او که گفته بود از مردان دنیای واقعی و مادی دلزده شده است و تصمیم داشته با روح دزد دریایی ازدواج کند حالا از قرار معلوم از مردان غیرمادی هم خسته شده و کلا تصمیم به تنهایی دارد.

این خانم بعد از عاشق شدن و ازدواج با یک روح ۶۰۰۰ یورو هزینه کرد تا حتی نامش را به نام خانوادگی روح مورد علاقه اش تغییر دهد، اما حالا دیگر خبری از عشق و علاقه میان آن‌ها وجود ندارد و زندگی مشترک واقعا متفاوت شان پایان خواهد یافت.